DVCAM,HDV,ProHD,DVCPRO HD,miniDV,, DVCAM,HDV,ProHD,DVCPRO HD,miniDV,,
: +7 495 500-6794; :
 
:

Dedolight

" "


Dedolight 3

Dedolight 5

XLR

tele-video.ru

Libec ZC-LP


Sony, Canon, Panasonic ( JVC)
Libec ZFC-L


, LANC

˨

Fieyu FY-SPG Live -

- !

V-LOCK GEN ENERGY:
, ,

Gen Energy 98 WH ---------- Gen Energy 195 WH -------------Gen Energy 290 WH
Gen Energy 98 WH Li-Ion , 14,4  98  V-Lock Gen Energy 195 WH Li-Ion , 14,4  195  V-Lock Gen Energy 290 WH Li-Ion , 14,4  290  V-Lock

Blackmagic UltraStudio Mini Recorder Blackmagic UltraStudio Mini Monitor
Blackmagic UltraStudio Mini Recorder Blackmagic UltraStudio Mini Monitor

- -

LIBEC TH-X
Libec TH-X - ˸  ,  4

| ree | |
| | | | | | | | | , , | | | | | | | | | | | | | |